Klachten zijn er om opgelost te worden.
onderschrift

Instituut oogpunt: Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Dan vinden wij dat jammer en horen wij deze graag van jou. Instituut Oogpunt streeft naar tevreden dienstverlening voor elke deelnemer. Omdat alle ervaringen subjectief zijn en diensten mensenwerk is kan het ook weleens mis gaan of anders ervaren worden. Het is nooit onze bedoeling, maar wanneer je ondanks onze inspanningen toch niet tevreden bent dan horen we dit graag. Samen kijken we naar een oplossing die voor ons beiden passend is.

Mochten we niet tot oplossing kunnen komen, dan kan je een klacht indienen.

 

De klachtenprocedure

 1. Hoe ga je om met je klacht
  Heb je een klacht, dan probeer je deze eerst met de coach/behandelaar op te lossen. Lukt dit niet dan kan je schriftelijk een klacht indienen. Deze wordt vertrouwelijk behandeld.
  Klacht: Een heldere omschrijving van de klacht over de dienstverlening en of activiteiten van instituut Oogpunt.
  Deelnemer:      Is afnemer van een van de diensten van instituut Oogpunt

 

 1. De deelnemer stuurt de klacht schriftelijk en binnen 14 dagen na voorval naar instituut Oogpunt:
  instituut Oogpunt t.a.v. Afdeling klachtenafhandeling
  Papavertuin 14
  2662 CW Bergschenhoek

 

 1. De klacht omvat tenminste:
  • Je volledige naam en adres
  • Datum van indiening
  • Een heldere omschrijving van je klacht
  • De gronden en andere relevante informatie omtrent de klacht

 

 1. Behandeling van je klacht
  Na ontvangst van je klacht, ontvang je binnen een week een schriftelijke bevestiging als ontvangstbevestiging. In deze bevestiging wordt ook vermeld binnen welk termijn we je een tegenreactie dan wel oplossingen geven op je klacht. We streven ernaar dit binnen 2 werkweken na de bevestiging te realiseren. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan ontvang je hierover een schriftelijke reactie. Het kan zijn dat we toch meer informatie nodig hebben en hierom vragen. Hierdoor kunnen we ook een objectieve beoordeling geven voor beide partijen. De klacht zal binnen een termijn van 4 werkweken afgehandeld worden door een onafhankelijke partij, te weten mevrouw Judy de Graaff. Mocht 4 weken om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, dan word je hiervan tijdig op de hoogte gesteld met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen het wél afgehandeld wordt.

 

 1. Reactie op je klacht
  Na ontvangst van je klacht zullen wij er alles aan doen om je klacht naar alle tevredenheid af te handelen. Het kan echter zijn dat we samen toch niet tot een passende of adequate oplossing kunnen.

In dat geval wordt het geschil voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. Zij gaat dan kijken naar de ingeleverde stukken om een nieuwe objectieve beoordeling te geven. Mocht dit niet opleveren wat je in gedachte had dan kun je nog altijd het recht nemen om dit juridisch op te lossen. Zie hiervoor ook onze voorwaarden.

 

 1. Bewaartermijn
  Klachten de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van minimaal 2 jaar bewaard.

Download ‘Handreiking Wkkgz voor zzp’ers:

pdf-icon-coaching-met-honden